Oikeusturva

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä kotivakuutukseen. Vakuutus voi liittyä myös autovakuutukseen, maatilavakuutukseen ja yritysvakuutukseen. Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiehen palkkiot ja kulut sekä tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntimaksut vakuutusehtojen mukaisissa riita- ja rikosasioissa. Riita-asioiden osalta korvataan myös sovintoneuvottelujen kuluja, jos asia olisi saatettavissa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Selvitän puolestasi, tulevatko kulut korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta ja teen hakemuksen vakuutusyhtiölle. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa julkiseen oikeusapuun. Eli et voi saada korvausta julkisista varoista, jos oikeusturvavakuutus korvaa kulut.

Kustannusten korvaaminen valtion varoista

Oikeudenkäyntiasioissa selvitän oikeutesi saada oikeudenkäyntikuluista korvaus valtion varoista. Pieni- ja keskituloiset ovat useimmissa asioissa oikeutettuja saamaan lakimiehen palkkion ja muut oikeudenkäyntikustannukset korvatuksi kokonaan tai osittain valtion varoista.

Minut on merkitty oikeushallinnon oikeusavustajarekisteriin. Voin hakea puolestasi päätöksen oikeusavusta ilman, että sinun tarvitsee itse asioida oikeusaputoimiston kanssa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close