Avioero ja avoero

Lakimieheltä voit pyytää neuvoja avioeron hakemisesta ja sen oikeusvaikutuksista.

Puoliso voi vaatia omaisuuden jakamista eli ositusta milloin tahansa avioeron tultua vireille. Jos osituksesta on mahdollista päästä sopimukseen, puolisot voivat palkata yhteisen lakimiehen tekemään osituksesta jakokirjan. Riitatilanteessa kummankin puolison kannattaa hankkia oma lakimies asian sopimiseksi.

Oikeudelta voidaan hakea myös yhteiselämän lopettamista koskevaa päätöstä, jolla toinen puolisoista voidaan velvoittaa muuttamaan pois yhteisestä kodista.

Myös avoeron yhteydessä yhteinen omaisuus tulee jaettavaksi, jolloin tulee sovellettavaksi mm. yhteisomistussuhteita ja avoliittoa koskevat määräykset.

Lasten asema

Lasten asioista sopiminen tulee ajankohtaiseksi avio- tai avoeron yhteydessä. Saat apua lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Neuvonnan lisäksi avustan sopimukseen pääsemisessä ja mahdollisessa oikeuskäsittelyssä.

Saat apua myös lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevan asian uudelleen käsittelyssä. Jos olosuhteissa on esim. asuinpaikan vaihdoksen, terveydentilan, työtilanteen tai vanhemman elatuskyvyn muutosten takia tapahtunut oleellisia muutoksia, voidaan asia saattaa uudelleen ratkaistavaksi.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close