Avioliiton solmiminen ja avioehtosopimus

Lakimieheltä voit pyytää neuvoja avioliiton solmimisen oikeusvaikutuksista ja veroseuraamuksista ja pohtia yhdessä, kannattaako avioehtosopimus laatia ja jos kannattaa, minkä sisältöisenä se kannattaa tehdä.

Avioehtosopimus on puolisoiden välillä solmittava sopimus, jolla sovitaan puolisoiden välisistä varallisuussuhteista avioeron ja mahdollisesti myös puolison kuoleman varalta. Avioehtosopimuksella on tiukat muotomääräykset ja se tulee rekisteröidä.

Avioehtosopimuksen laatiminen on yleensä tarpeen esim. silloin, kun puolisoiden varallisuuden määrässä on huomattava ero, toinen puoliso toimii yrittäjänä tai kun perintönä tai lahjana saatu omaisuus halutaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle.

Kihloissa tai avioliitossa olevat puolisot voivat tehdä myös omaisuuden jakamisesta sopimuksen avioeron varalle. Sopimuksella voidaan ehkäistä avioeron yhteydessä syntyviä omaisuusriitoja.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close