Ikääntymisen ennakointi

Ikääntymiseen ja toimintakyvyn heikkenemiseen kannattaa varautua etukäteen. Laadin puolestasi hoitotestamentin, jolla voit antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä siitä, miten toivot hoitosi järjestettävän, kun et enää itse kykene hoidostasi päättämään. Hoitotestamentin lisäksi voit tehdä myös elämänlaatutestamentin.

Sinun kannattaa ennakolta varautua siihen, miten tarpeelliset pankki- ja vakuutusasiat sekä sosiaalietuuksien hakeminen ja muut vastaavat asiat tulevat hoidetuksi siinä vaiheessa, kun oma kuntosi ei enää riitä asioiden hoitamiseen. Kevein tapa varautua on laatia valtakirja. Voin laatia puolestasi valtakirjan, jolla valtuutat haluamasi henkilön hoitamaan haluamiasi asioita puolestasi.

Edunvalvontavaltakirjan laatimisella voit ennakolta varautua tilanteeseen, jossa tulisit esim. sairauden vuoksi itse kykenemättömäksi huolehtimaan taloudellisista tai muista asioistasi ja valtuuttaa valitsemasi henkilön tekemään päätöksiä puolestasi. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan vasta, kun kuntosi on heikentynyt niin, että asioiden hoitaminen ei enää onnistu ja maistraatti voimaantulon vahvistaa. Edunvalvontavaltakirjan käyttö on huomattavasti helpompaa kuin virallinen edunvalvonta, jossa mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin on huomattavasti vähäisempi

Hoidan tarvittaessa myös yleiseen edunvalvontaan liittyviä asioita.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close