Perintöasioiden verotehokas suunnittelu ja testamentti

Perintöasioita on järkevää suunnitella etukäteen. Nuorena tehdyt avioehtosopimukset ja testamentit eivät yleensä vanhempana enää ole ajantasalla, vaan asiakirjat tulisi päivittää vastaamaan paremmin perheen tilannetta. Esimerkiksi perusmallinen avioehtosopimus voi toisen puolison kuollessa johtaa kohtuuttomiin perintöveroihin. Kauan sitten tehdyt asiakirjat eivät myöskään lainkaan huomioi lastenlapsia, vaan asia tulisi hoitaa kuntoon tekemällä testamentti. Testamentilla voit sulkea pois myös perillisten puolisoiden avio-oikeuden perittyyn omaisuuteen ja näin estää omaisuuden päätymisen ns. ”väärään sukuun.”

Avopuoliso ei ole lakisääteinen perillinen, joten jos hänen halutaan perivän omaisuutta, tulee aina tehdä testamentti. Avopuolisolla ei ilman testamenttia ole myöskään oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Lisäksi myös esim. aviopuolison lasten muistaminen kuolintilanteessa edellyttää aina testamentin tekemistä.

Palvelen sinua riippumattomasti perintöasioissa. Laadin asiakirjat perittävän tahdon mukaisesti mahdollisimman verotehokkaalla tavalla perheen tilanteen kartoittaen. Myös sijoitus- ja henkivakuutusten käyttö perintösuunnittelussa kuuluu vahvaan osaamisalueeseeni.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close